Tři generace žen

Posted on 15. 4. 2023 in Ženy


Jedna z nejúspěšnÄ›jších hereÄek minulého století je Jana HlaváÄová. Narodila se v roce 1938. Po absolvování gymnázia vystudovala DAMU. Její první angažmá bylo v Plzeňském divadle. Ze kterého v roce 1965 pÅ™eÅ¡la do Národního divadla. Kde setrvala až do roku 1990. JeÅ¡tÄ› dneska si diváci pamatují její nezapomenutelné role ve Višňovém sadu, VÄ›ci Makropolus Äi Hamletovi. Od roku 1994 úÄinkovala v Divadle na Vinohradech, kde ztvárnila rovněž mnoho rolí osudových žen. Tato vÅ¡estranná umÄ›lkynÄ› si rovněž zahrála ve tÅ™ech desítkách úspěšných filmů. A stejnÄ› v televizních seriálech se s ní mohli její obdivovatelé Äasto setkávat.

V divadle

Dcerou Jany HlaváÄové je Barbora Munzarová. Která se narodila v roce 1971. A stejnÄ› jako maminka si po ukonÄení stÅ™ední Å¡koly podala pÅ™ihlášku na DAMU, kterou úspěšnÄ› absolvovala. A rovněž i první angažmá bylo v Divadle Josefa Kajetána Tyla v Plzni. Vystupovala ve stěžejních rolích coby Desdemona Äi MaryÅ¡a. A rovněž i v muzikálu, díky kterému byla nominována na Cenu Thálie. Na konci devadesátých let pÅ™eÅ¡la do Prahy. Kde ji angažovalo Divadlo na Vinohradech. Ve kterém si zahrály i v nÄ›kolika divadelních kusech s maminkou Janou HlaváÄovou. KromÄ› úÄasti v televizních seriálech si oblíbila i dabing. NejradÄ›ji v animovaných pohádkách.

Filmová tvorba

Dcerou Barbory Munzarové a vnuÄkou Jany HlaváÄové je Anna Dvořáková. Narozena v roce 2002. Vyrůstala v ryze umÄ›lecké rodinÄ›. KromÄ› maminky a babiÄky i tatínek Jiří Dvořák a dÄ›deÄek LudÄ›k Munzar pÅ™ispÄ›li do jejího umÄ›leckého genofondu velkou mÄ›rou. Poprvé se tato sympatická dívka objevila na filmovém plátnÄ› po boku svého otce. Rovněž ve svých sedmnácti letech v televizním filmu Klec.  V posledním Äase se vÄ›nuje natáÄení seriálu. VÅ¡estrannost uplatňuje hlavnÄ› ve videoklipech a zúÄastnila se natáÄení studentských a amatérských filmů. Kdy hlavními aktéry jsou vÅ¡ichni Älenové této umÄ›lecké rodiny. A na sociálních sítích už má okolo milionu shlédnutí.