Výtahy pro přepravu osob či nákladu

Posted on 27. 2. 2023 in Technika


Usnadnění práce

V souÄasné dobÄ› se staví dost budov, které mají mnoho pater, protože potÅ™ebujeme mít dostatek prostor pro podnikání Äi bydlení. Místa totiž není moc nazbyt, proto se nažene do výšky. Sice taková budova nÄ›co stojí a potÅ™ebuje robustní základy, ovÅ¡em když je poptávka, tak se Äasem zaplatí a majitel následnÄ› vydÄ›lává.

tlaÄítka výtahu

V tÄ›chto budovách mnohdy nalezneme pro vÅ¡echny případy schodiÅ¡tÄ›, protože když nejde elektÅ™ina, tak se bezpeÄnÄ› můžeme dostat klidnÄ› do posledního patra. Chodit vÅ¡ak takto každý den tÅ™eba nÄ›kolikrát dennÄ› by se nám asi moc nechtÄ›lo, proto využíváme výtahu. PÅ™eci jen je pohodlnÄ›jší do nÄ›j vejít, zmáÄknout tlaÄítko a hned jedeme. Můžeme s sebou mít i zavazadla a vÅ¡e potÅ™ebné. KromÄ› pÅ™eprav osob se jich celá Å™ada používá také k pÅ™epravÄ› nákladu. Nemusí to být nic těžkého, protože když je tÅ™eba kuchyň o patro, níž než stoly pro hosty, tak se talíře můžou pÅ™epravovat tímto způsobem, aby Äíšníci nemuseli bÄ›hat po schodech.

BezpeÄné zařízení

Tyto stroje můžou běžet pomocí různých motorů, ale nejÄastÄ›ji se setkáme s elektromotory, které nemají nijak nároÄnou údržbu, jsou tiché a poskytnou dostatek výkonu. Problém vÅ¡ak nastává, když vypnou elektÅ™inu. Nehrozí nám sice nebezpeÄí, ale zůstaneme zavÅ™ení uvnitÅ™, takže musíme zavolat havarijní službu, jejíž Äíslo nalezneme ve výtahu a servisní technik nás dostane ven. Když už jsme u té bezpeÄnosti, tak velmi důležitým prvkem je klínový zachycovaÄ.

výtah metra

Když klec výtahu dosáhne zrychlení nad přípustnou hodnotu, tak klínový mechanismus zasune zachycovací klíny, které budou ve styku s protikusy. Při tom dojde k sevření vodítka v šachtě výtahu a tření zajistí zastavení výtahu. Lana jsou konstruována na mnohem vyšší hmotnost, takže celý stroj je poměrně předimenzován. Je to však na místě, protože lidé jsou v něm ve výšce třeba několika desítek metrů, takže zde záleží na lidských životech.