Co nám přináší deskové hry

Posted on 8. 9. 2023 in Hry


Deskové hry jsou známy již od nejstarších dob. Hrály se ve staré Číně i Egyptě, mnohé z nich pak byť v lehce pozměněné podobě hrajeme dodnes. Je tedy zajímavé podívat se, co nás na nich tolik láká, že i přes dnešní rozmach videoher a dalších typů zábavy se k nim stále vracíme. Pokud jsou s námi již tak dlouho, musí to znamenat, že je na nich něco speciálního.

 

jednoduchá desková hra

 

Tím hlavním, co deskové hry poskytují, je zábava. To je samozÅ™ejmé, avÅ¡ak můžeme namítnout, že tu může poskytnout tÅ™eba i videohra nebo film Äi dobrá kniha. Abychom se pobavili, nemusíme ihned vytáhnout ÄŒlovÄ›Äe, nezlob se!, když máme dnes tolik jiných možností. Je tedy jasné, že příÄinou jejich stálé obliby je nÄ›co jiného.

 

Na rozdíl od filmů Äi knih nabízí vÄ›tší interaktivitou. Jsme to my, kdo rozhoduje, jak pohneme Å¡achovou figurkou, nebo jak budeme postupovat v ČlovÄ›Äe. Dává nám to vÄ›tší kontrolu, a proto jsou pro nás také mnohem více imersivní. To samé vÅ¡ak můžeme říci i o mnoha videohrách. Ani zde tedy neleží důvod popularity „deskovek“.

 

rozložené šachy

 

Pravou příÄinou toho, proÄ se tak Äasto hrají, a proÄ jsou pro nás tak prospěšné, je ve skuteÄnosti to, že pÅ™itom interagujeme s dalšími lidmi, pÅ™edevším pak s blízkými přáteli Äi rodinou. Je to Äas, kdy se bavíme spolu, a sdílená zábava je pro nás coby sociální druh mnohem více odměňující než ta solitární.

 

Zároveň se tím také utužují naše pouta. Obvykle při hraní nejsme tak vážní, smějeme se a dovolujeme ostatním poznat i stránky své osobnosti, které bychom jinak neukázali. To vede k mnohem většímu porozumění mezi námi, neboť ostatní dělají to samé. Lípe se tak poznáme a pochopíme navzájem, což zlepšuje mezilidské vztahy.

 

Je tedy jasné, že deskové hry by rozhodnÄ› nemÄ›ly zmizet. Naopak, je vhodné je hrát co nejÄastÄ›ji, zvláštÄ› se svými nejbližšími. Věřte totiž, že na tyto chvíle budete vzpomínat jeÅ¡tÄ› velmi dlouho.