Skutečně nám moderní technologie šetří čas?

Posted on 28. 1. 2023 in Technika


Naprostá vÄ›tÅ¡ina z nás si moderní technologie poÅ™izuje pÅ™edevším pro zvýšení svého pohodlí. Mezi to samozÅ™ejmÄ› patří i uÅ¡etÅ™ení Äasu, který bychom jinak museli trávit nejrůznÄ›jšími povinnostmi, jako jsou například domácí práce. A na to výrobci i prodejci cílí.

 

StaÄí se podívat na výkÅ™iky techniky v posledních desetiletích – automatická praÄka znamená, že už nemusíte prát. Jen stisknete knoflík a prádlo se vypere samo. To samé s myÄkou nádobí, o robotických vysavaÄích, které se stávají Äím dál vÄ›tším trendem, ani nemluvÄ›. Podle vÅ¡eho bychom tedy mÄ›li mít pomÄ›rnÄ› dost volného Äasu.

 

zařízení v moderní domácnosti

 

Opak je vÅ¡ak pravdou. Když se zeptáte prakticky kohokoliv, zjistíte, že ve skuteÄnosti toho volna zas tolik nemá. Platí to zejména u žen, které to navzdory emancipaci, která probÄ›hla, mají stále těžší než muži. VÄ›tÅ¡inou pÅ™ijdou domů unavené ze zamÄ›stnání, uvaří, udÄ›lají nejnutnÄ›jší úklid a domácí práce, a hned je Äas jít do postele. Opravdu nám tedy tyto přístroje nepomohly?

 

OdpovÄ›Ä zní, že nám v tomto ohledu skuteÄnÄ› Äas uÅ¡etÅ™ily, avÅ¡ak problémem je, že povinností máme Äím dál více. PÅ™edevším v zamÄ›stnání po nás chtÄ›jí Äím dál vyšší výkony, Äasto prakticky požadují, abychom žili a dýchali pro firmu. NehledÄ› na to, že je zde podstatnÄ› více stresu, než tomu bylo v minulosti.

 

klasický elektrický vysavaÄ

 

Znamená to tedy, že sice netrávíme den o víkendu praním, namísto toho dodÄ›láváme resty do zamÄ›stnání, uklízíme, utíráme prach, vytíráme a mnoho dalších Äinností, se kterými nám dosud moderní technologie příliÅ¡ nepomohou.

 

Je tu vÅ¡ak i fakt, že se tyto mohou kdykoliv rozbít. V takovém případÄ› není Äasto nijak snadné je opravit, a Äasto to i nÄ›jakou dobu trvá. BÄ›hem té doby si tak musíme poradit jinak, nejÄastÄ›ji „po staru“, což není nejjednodušší.

 

Také je pravdou, že tyto technologie nejsou nejlevnÄ›jší, aÅ¥ už jde o jejich kupní cenu, nebo provoz. Musíme tedy pracovat více, abychom na nÄ› vydÄ›lali. V koneÄném důsledku nám tedy až tak moc Äasu neuÅ¡etří.