Sport pro všechny

Posted on 28. 11. 2023 in Sport


Já si myslím, že v dnešní době lidé sportují hlavně kvůli tomu, že třeba získávají také nové kontakty a tak podobně. Protože jsem slyšela, že mnoho lidí se také seznámí právě při sportu. Podle mého názoru tohle je skvělé. Protože alespoň něco nutí lidi, aby sportovali a tak podobně. Jo také jsem se seznámila s mými přítelkyněmi, a to díky tomu, že jsem chodila na kurzy jezdectví. Třeba někoho to velice překvapí, že prý jak mohu na jezdectví třeba někoho poznat.

Při obezitě raději neběhejte.

Na tom ale není vůbec nic divného, protože když tÅ™eba lidé mají stejné koníÄky a mají stejné záliby. Tak je potom logické, že se potkají opravdu na nÄ›jaké sportovní aktivitÄ›, kterou mají rádi oba dva a nebo úplnÄ› celá skupina. To by jinak nebylo ono. Proto jsem si Å™ekla, že nejlepší by bylo, kdyby tÅ™eba lidé se také scházeli na nÄ›jakých kulturních akcí a nebo na jiných akcích, které se týkají sportu a nebo jakéhokoliv pohybu. A když už jsme u toho pohybu a u toho sportu, tak samozÅ™ejmÄ› také jsou lidé, kteří tÅ™eba na základní Å¡kole vůbec nemÄ›li rádi tÄ›locvik, ale v dneÅ¡ní dobÄ›, když jsou dospÄ›lí, tak tÅ™eba už pohyb milují.

Velké břicho dělá problémy při pohybu.

Tohle je například případ mojí maminky a já si myslím, že právÄ› maminka zaÄala sportovat kvůli tomu, že chtÄ›la shodit pÅ™ebyteÄná kila. Ona mÄ›la deset pÅ™ebyteÄných kil a to se dozvÄ›dÄ›la u lékaÅ™e. Já si myslím, že mnoho lidí asi také chtÄ›jí mít lepší postavu. Mnoho lidí touží po zdravé postavÄ›, aby také se mohli normálnÄ› hýbat, protože velká obezita, když tÅ™eba máte opravdu veliké bÅ™icho, tak se potom velice těžko nazouvá obuv a nebo zouvá a tak podobnÄ›. S obezitou jde vÅ¡echno hrůze, nemůžete tÅ™eba dÄ›lat ani urÄité sporty jako například bÄ›h, protože pÅ™i bÄ›hu si velice obézní ÄlovÄ›k zatěžuje klouby a také celkovÄ› celou kostru. Proto si myslím, že by lidé také tÅ™eba mÄ›li dát na lékaÅ™e, který by jim poradili jaký sport a nebo sportovní aktivita pro nÄ› bude nejvíce vhodný.