Naše životy


Životní styl je nÄ›co, co lidé vyznávají a v tÄ›m také žijí. Není potom nic horšího, než když tÅ™eba nÄ›jaký ÄlovÄ›k chce odejít z rodiny, jenom kvůli tomu, že mu nevyhovuje různý životní styl jeho rodiny. Abych se pÅ™iznala, také kolikrát jsem s tímto mÄ›la problémy. A to hlavnÄ› z toho důvodu, že když se nám narodila dcera, tak mÄ›la celiakii a musela mít samozÅ™ejmÄ› také jiný životní styl a jinou stravu. Můj partner to vydržel jen tÅ™i roky, ale potom už to nemohl vydržet a Å™ekl, že tohle není život, že je to jenom omezování. Jenomže já si myslím, že partner od nás odeÅ¡el jenom kvůli tomu, že si naÅ¡el partnerku nÄ›kde jinde a mÄ› už nechtÄ›l. Takže vÅ¡echno svádÄ›l na naÅ¡i dceru, která je nemocná.

Život je krásný.

SamozÅ™ejmÄ›, že já jsem z toho byla velice unavená, že bych musela vaÅ™it dvoje jídla. TÅ™eba jídlo pro partnera a také jídlo pro naÅ¡i dceru, která má zmínÄ›nou celiakii. A má ji dodnes. Nejde to bohužel vyléÄit, takže já si myslím, že partner se jenom vymlouval na dceru a její nemoc, jenom aby mohl ode mÄ› odejít a mohl zase bydlet s jinou přítelkyní. Partner tohle úplnÄ› odmítal, že tohle není jeho styl. Jenomže po dvou mÄ›sících jsem se dozvÄ›dÄ›la, že on už prý půl roku se stýkal s jednou ženou a nyní s ní už bydlí. A tak se on mÄ› vlastnÄ› podvádÄ›l už dříve, než mÄ› chtÄ›l opustit. Podle mého názoru si jenom tu novou přítelkyni zkoumal, jestli to má cenu se se mnou rozcházet.

Každý si žijeme po svém.

Myslím si, že takový životní styl by se opravdu nelíbil. Kvůli tomu, aby ÄlovÄ›k byl Å¡Å¥astný a zamilovaný, aby udržovali spoleÄné hnízdo domova a také mÄ›li spoleÄný životní styl, to je krása života. Opravdu nechápu, co se tohle stalo a proÄ tohle partner udÄ›lal. Nebo proÄ si tÅ™eba partner se mnou nepromluvil o tom vÅ¡em? A pochybuji, že to bylo jenom kvůli jídlu. A tak podobnÄ›. HodnÄ› mÄ› to mrzelo, byla jsem z toho půl roku opravdu neÅ¡Å¥astná, jenomže kvůli dceÅ™i jsem se vzchopila. A jaký máte vy životní styl?